Điểm mạnh của Linux trong việc cài đặt ứng dụng

– Chỉ gõ lệnh và nhớ tên ứng dụng

– Tự động kết nối đến kho ứng dụng

– Không cần vào trình duyệt để tải tệp cài đặt

– Câu lệnh dễ nhớ (Ubuntu). Ví dụ:

sudo apt- get install tuxpaint

(Mở Terminal: Ctrl+Alt+T)

– Chỉ một câu lệnh như trên và gõ “y” để đồng ý cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *