Tình yêu lập trình

Từng cuộc tình nối tiếp cuộc tình làm trái tim ta chai sạn. Lúc yêu ta cầu mong sao tình yêu như vòng lặp while cứ lặp đi lặp lại mà không có số lần lặp xác định. Thế nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì. Mới đó vòng while nay đã trở thành vòng for, lặp với số lần lặp biết trước rồi thoát khỏi tình yêu.

Khi yêu ta luôn mong chờ phép gán được thành công. Gán tình yêu của anh vào trái tim của em. Thế mà có được đâu vì anh chỉ là một case của em trong lệnh switch case. Hết chọn cái này đến chọn cái khác rồi em break để thoát ra làm tim anh tan nát.

Từ đó, anh đi tìm điều kiện if để thỏa mãn cho tình yêu của mình. Nếu anh yêu em thì em phải yêu anh. Cuối cùng anh cứ if hoài rồi else nhưng thật ngang trái tình yêu không nên có điều kiện. Phải làm sao đây? Phải lập trình như thế nào để trái tim hiểu rằng tình yêu đích thực chỉ có một mà thôi. Thuật toán tình yêu: Cả hai chúng ta là biến x và y. Tình yêu là x=1 và y=1, lúc này tổng x + y = 2. Đây là tất cả điều chúng ta cần. Nhưng đáng sợ hơn và buồn bã khi 2 – 1 thì không còn gì cả. Cuối cùng tình yêu là một cái gì đó như thuật toán lập trình. Hết thỏa điều kiện này đến thỏa điều kiện khác nhưng có lúc hoàn toàn không cần một điều kiện nào cả.

Vậy ta tin lập trình như tìm kiếm một điều gì bí ẩn và mới mẻ. Và tình yêu cũng vậy luôn bí ẩn dù ta có yêu nhiều thế nào đi chăng nữa.

https://askubuntu.com/questions/1109982/

https://askubuntu.com/questions/1109982/e-could-not-get-lock-var-lib-dpkg-lock-frontend-open-11-resource-temporari

This is the error message I get:

E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – open (11: Resource temporarily unavailable)

E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?

Answers

This may happen if

1. ‘Synaptic Package Manager’ or ‘Software Updater’ is open.

2. Some apt command is running in Terminal.

3. Some apt process is running in background.

For above wait for the process to complete. If this does not happen run in terminal:

sudo killall apt apt-get

—————————————————————————————————-

If none of the above works, remove the lock files.

Run in terminal: ( Note that this can seriously break your system. )

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock

sudo rm /var/cache/apt/archives/lock

sudo rm /var/lib/dpkg/lock*

then reconfigure the packages. Run in terminal:

sudo dpkg –configure -a

and

sudo apt update

That should do the job.

Đồ họa trong lập trình với Borland Pascal

1. Cấu hình trong Borland Pascal (quan trọng)

* Options – Directories…

+ Unit directories

C:\BP\UNITS;

+ Resource directories

C:\BP\UNITS;

2. Bài thí dụ

Program Chu_Bong;

Uses crt, graph;

Var

s: string;

mh, mot: integer;

Procedure ChuBong(x, y: integer; s: string);

Var

i: integer;

cl: word;

Begin

cl:=getcolor;

setcolor(magenta);

for i:=1 to 9 do

outtextXY(x+i, y+i, s);

setcolor(cl);

outtextXY(x, y, s);

End;

Begin

mh:=detect;

initgraph(mh, mot, ‘C:\BP\BGI’); //quan trọng

if graphresult<>grOK then exit;

setcolor(white);

setbkcolor(blue);

settextstyle(4, 0, 6);

ChuBong(10, 10, ‘Tran Quang Hieu’);

readln;

closegraph;

End.

3. Trên Ubuntu (Ví dụ mẫu của mình, các Bạn tự áp dụng theo)

* Cài dosbox: #sudo apt-get install dosbox

* Khởi chạy dosbox:

Z:\>mount C /media/hieu/STUDY //mount STUDY vào ổ C

Z:\>C: //đổi ổ đĩa Z thành C

C:\>BP\BIN\BP.EXE //khởi chạy Borland Pascal

* Lưu ý: Dùng Turbo Pascal cũng làm tương tự.

Cảm nghĩ khi đọc xong “Lập trình và cuộc sống”

Đôi khi trông đợi vào một cái gì đó. Nó sẽ khiến chúng ta luôn muốn đạt được. Và rồi! Thời gian trôi qua! Nhỏ thì lớn dần lên. Lớn thì dần già đi. Nhìn xuyên suốt mười năm hay hai mươi năm. Thời gian quá dài!

Việc học lập trình cũng giống đời sống. Lập trình tốt thì cho ra sản phẩm tốt. Đời sống tích cực thì gia đình êm ấm.

Qua việc lập trình, công việc để kiếm tiền hay để có một cuộc sống ý nghĩa? Rất là khó nói!

Nói tóm lại, việc cân bằng giữa “nhiều thứ” thì quan trọng hơn.

Sự thay đổi

“Bản chất của một vật thực sự thay đổi qua người quan sát nó!”

<Sách “Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi” – Andrew Matthews (Trang 325)>

Sự nguy hiểm của “sóng điện”

“… sóng điện truyền tải âm thanh có vận tốc ánh sáng, một giây có thể vòng quanh Trái Đất 7 vòng.” <Trang 246, Sách Tin Học (Bộ sách Tri thức Tuổi hoa niên, Thế kỷ XXI)>

Cảm nghĩ khi đọc xong “Hacker lược sử”

Máy tính là một cái gì đó rất xa vời vào những năm 1960. Khi đó người ta lập trình bằng Assembly hoặc Basic. Vì tập lệnh của chip xử lý lúc đó không nhiều. Ngày này với công nghệ phát triển nhanh và mạnh. Tập lệnh của CPU quá nhiều nên khi dùng Assembly để lập trình là “một gánh nặng” cho các lập trình viên.

Sức mạnh của công nghệ nói chung và sức mạnh của máy tính nói riêng. Chúng ta đều thấy phải bỏ công sức đầu tư và cần nhiều thời gian. “Hacker” – Từ mà ngày nay ai cũng ám chỉ đến sự thâm nhập vào mạng máy tính qua lỗ hỏng bảo mật. Ngày xưa, “Hacker” – Là người làm cho cái xác không hồn (phần cứng) trở nên tuyệt diệu. Chẳng hạn như làm phép toán hay sự tương tác giữa người và máy.

Dù như thế nào thì điều mà anh Richard Stallman theo đuổi lâu nay. Đó là phần mềm tự do. Và đến lượt anh Linus Torvalds thì là phần mềm tự do mã nguồn mở. Các giấy phép GPL ra đời. Điều này rất tuyệt! Vì bạn sẽ kế thừa mã nguồn trước đó của người khác. Rồi phát triển thêm, bổ sung thêm cho phần mềm đó hoàn chỉnh. Và các người sau lại tiếp nối như vậy.

Cuộc sống trôi đi. Thời gian trôi qua! Tuy vậy, sự đóng góp cho sự phát triển của nhân loại là rất quan trọng. Tương lai của trí tuệ nhân tạo AI, tưởng như xa vời, thế mà đã thành hiện thực.

“Hacker lược sử” – Một cuốn sách nói về máy tính và quá trình hình thành ngành công nghệ thông tin. Rất đáng để dành thời gian ra đọc!