https://askubuntu.com/questions/1109982/

https://askubuntu.com/questions/1109982/e-could-not-get-lock-var-lib-dpkg-lock-frontend-open-11-resource-temporari

This is the error message I get:

E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend – open (11: Resource temporarily unavailable)

E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?

Answers

This may happen if

1. ‘Synaptic Package Manager’ or ‘Software Updater’ is open.

2. Some apt command is running in Terminal.

3. Some apt process is running in background.

For above wait for the process to complete. If this does not happen run in terminal:

sudo killall apt apt-get

—————————————————————————————————-

If none of the above works, remove the lock files.

Run in terminal: ( Note that this can seriously break your system. )

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock

sudo rm /var/cache/apt/archives/lock

sudo rm /var/lib/dpkg/lock*

then reconfigure the packages. Run in terminal:

sudo dpkg –configure -a

and

sudo apt update

That should do the job.

Cảm nghĩ về Linux sau nhiều năm sử dụng

Sau nhiều năm sử dụng Linux, tôi thấy Linux rất ưu việt. Thứ nhất không tốn tiền bản quyền. Chỉ cần tải tệp ISO từ Internet, ghi ra đĩa hoặc đưa vào USB, rồi sử dụng. Thứ hai có rất nhiều phiên bản Linux để người dùng chọn. Mỗi phiên bản có đặc trưng riêng của nó. Thứ ba Linux nhận rất nhiều thiết bị phần cứng mà không cần cài thêm driver. Thêm nữa Linux dung lượng cài đặt rất thấp, từ vài chục MB đến vài trăm MB thì đã có giao diện đồ họa rồi.

Nhìn chung có rất nhiều ưu điểm nhưng tôi chỉ vắn tắt như trên. Sau cùng tôi muốn nói là: “Em cảm ơn anh Linus rất nhiều!”

Các distro (phiên bản) Linux

Lâu nay, mình có tìm hiểu về các distro Linux. Giờ mình xin chia sẻ TÊN của các distro Linux này. Các Bạn biết tên và tìm kiếm trên “Google” để tải xuống tệp ISO và thực hành.

 1. Ubuntu – https://ubuntu.com/
 2. Fedora – https://getfedora.org/
 3. CentOS – https://www.centos.org/
 4. Linux Mint – https://www.linuxmint.com/
 5. Edubuntu – https://archiveos.org/edubuntu/
 6. PClinusOS – https://www.pclinuxos.com/
 7. Mythbuntu – https://archiveos.org/mythbuntu/
 8. Slax – https://www.slax.org/
 9. Puppy Linux – https://puppylinux-woof-ce.github.io/
 10. Knoppix –
 11. Mandriva – https://archiveos.org/mandriva/
 12. OpenSUSE – https://get.opensuse.org/
 13. Red Hat – https://developers.redhat.com/
 14. Back Track – https://www.backtrack-linux.org/
 15. Hacao – https://archiveos.org/hacao/
 16. Linspire – https://archiveos.org/linspire/
 17. Kubuntu – https://kubuntu.org/getkubuntu/
 18. Xubuntu – https://xubuntu.org/
 19. vnlinuxEDU –
 20. Damn Small Linux – https://archiveos.org/dsl/
 21. Gentoo – https://www.gentoo.org/
 22. Sabayon Linux – https://www.sabayon.org/
 23. Arch Linux – https://archlinux.org/
 24. INX –
 25. … Còn nhiều distro khác nữa!

Điểm mạnh của Linux trong việc cài đặt ứng dụng

– Chỉ gõ lệnh và nhớ tên ứng dụng

– Tự động kết nối đến kho ứng dụng

– Không cần vào trình duyệt để tải tệp cài đặt

– Câu lệnh dễ nhớ (Ubuntu). Ví dụ:

sudo apt- get install tuxpaint

(Mở Terminal: Ctrl+Alt+T)

– Chỉ một câu lệnh như trên và gõ “y” để đồng ý cài đặt

Sự thực về thành công của LINUX

1. Giúp tiết kiệm rất nhiều cho người dùng

– Mua máy mới cài LINUX thì giá thành thấp hơn nhiều.

– Máy cũ vẫn sử dụng bình thường (phần cứng).

– Các phiên bản cũ nhiều năm vẫn còn chạy tốt (phần mềm).

2. LINUX có nhiều phiên bản nhỏ gọn và nhẹ

– Puppy Linux dễ dàng cài trên ổ cứng hay USB.

– INX 1.1 chạy Live CD hoặc chạy trên USB ở dạng menu và command promt

3. Virút ít và bảo mật tốt

– Các tệp thực thi phải được phân quyền mới chạy được.

– Mọi tệp tin trong hệ thống đều hiện rõ mã nguồn ở dạng văn bản.

4. Các phiên bản của LINUX rất nhiều, đa dạng

– Giúp cộng đồng dùng máy tính có nhiều lựa chọn theo ý mình.

– Thể hiện sự cộng tác lẫn nhau giữa các lập trình viên trên toàn thế giới (tinh thần đoàn kết).

Sống lại các phiên bản Ubuntu cũ!

Trong bài này, mình làm sống lại bản Ubuntu 10.04

$sudo gedit /etc/apt/sources.list

Thay đổi như sau:

# deb cdrom:[Ubuntu 10.04.4 LTS _Lucid Lynx_ – Release i386 (20120214.2)]/ lucid main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

## review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to

## your rights to use the software. Also, please note that software in

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

## security team.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the ‘backports’

## repository.

## N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes

## newer versions of some applications which may provide useful features.

## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

## or updates from the Ubuntu security team.

## deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical’s

## ‘partner’ repository.

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

## respective vendors as a service to Ubuntu users.

## deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

## deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

Sau cùng là: (thay đổi xong nhớ lưu lại)

$sudo apt-get update

(Thực chất thay đổi “old-releases” là thay đổi link để cập nhật các gói cài đặt trong Ubuntu. Sau khi thay đổi như vậy, ta sẽ cài đặt được các phần mềm bằng Software Center hoặc bằng Terminal.)

Compile file in Ubuntu (nhanh, gọn, nhẹ)

Cài đặt trình soạn thảo gedit: sudo apt-get install gedit

1) .pas (sudo apt-get install fpc)

$fpc Hello.pas

$./Hello

2) .c (sudo apt-get install build-essential)

$gcc Hello.c -o Hello

$./Hello

.cpp (sudo apt-get install build-essential)

$g++ Hello.cpp -o Hello

$./Hello

3) .java (sudo apt-get install openjdk-6-jdk)

$javac Hello.java

$java Hello

4) .asm (sudo apt-get install as31 nasm)

$nasm -f elf32 Hello.asm //(hoặc elf64)

$ld -s -o Hello Hello.o

$./Hello

A) Hello.pas ($gedit Hello.pas)

program Hello;

uses crt;

begin

write(‘Hello World!’);

readln;

end.

B) Hello.c ($gedit Hello.c)

#include<stdio.h>

int main()

{

printf(“Hello World!”);

return 0;

}

Hello.cpp ($gedit Hello.cpp)

#include<iostream>

int main()

{

std::cout << “Hello World!\n”;

return 0;

}

C) Hello.java ($gedit Hello.java)

import java.util.*;

public class Hello

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.print(“Hello World!”);

}

}

D) Hello.asm ($gedit Hello.asm)

section .text

global _start

_start:

mov edx, len

mov ecx, msg

mov ebx, 1

mov eax, 4

int 0x80

mov eax, 1

int 0x80

section .data

msg db ‘Hello World!’, 0xa

len equ $ – msg

GHI CHÚ NGÔN NGỮ:

.pas –> Pascal, .c và .cpp –> C/C++, .java –> Java, .asm –> Assembly