Dự đoán về sự thất bại của hệ điều hành Windows

1. Tiền bản quyền để người dùng sử dụng Windows hợp pháp quá cao.

2. Nhiều nước trên Thế Giới dùng Windows dưới dạng “Crack” để đăng ký dùng. Nhưng thực tế, Microsoft đã thống kê và đòi tiền Chính Phủ của các nước đó.

3. Đa phần các dạng máy laptop sử dụng hệ điều hành Windows thì tiền mua máy giá rất cao.

4. Một thực tế ở khía cạnh “sức lao động” nhân viên Microsoft làm việc nhiều thời gian. Họ đòi hỏi mức lương cao.

5. Sự thống trị thị trường của Windows nhờ vào sự tiện dụng của nó. Trái lại, làm người dùng ít hiểu biết về bản chất của phần mềm và phần cứng.

Ví dụ: + Soạn một tệp Hello.c

+ Phải cài thêm IDE Dev-C/C++

+ Chạy IDE rồi thao tác với tệp Hello.c

Dẫn đến: + Người học hoàn toàn chưa thế nhận ra là ta phải compile.

+ Sau khi compile thì xuất hiện tệp thực thi.

+ Rồi ta chạy tệp thực thi, khi đó chương trình mời thực hiện việc ta cần làm.

6. Sự tiện dụng trong cách dùng Windows nhưng thực ra là do thói quen. Càng phát triển về sau này, Windows sẽ dần bị loại bỏ. Vì khi phổ cập Tin học cho các học sinh và sinh viên mà dùng Windows thì chỉ làm cho các em chay ỳ.

Ví dụ: + Cài đặt phần mềm thì phải vào Trình Duyệt web để tải tệp cài đặt.

+ Tải xong, ta phải chạy tệp cài đặt.

+ Rồi cứ: Next, Next… và OK, OK…

7. “Những thông tin cơ mật đã bị tiết lộ”. Chẳng hạn: Hàm băm theo lý thuyết không thể giải mã ngược được? Vậy tại sao khi người dùng hotmail, họ đã mua tài khoản phát triển app và mật khẩu của họ đã đặt ở mức cao.

Ví dụ: hieutq9@hotmail.com

Mật khẩu là: 127niemtin789

“Tôi đã bị mất tài khoản này! Có thể bị “hack”? Có thể bị lộ mật khẩu? Có thể Microsoft đã vô hiệu hóa tài khoản email của tôi!”