Dự đoán về sự thất bại của hệ điều hành Windows

1. Tiền bản quyền để người dùng sử dụng Windows hợp pháp quá cao.

2. Nhiều nước trên Thế Giới dùng Windows dưới dạng “Crack” để đăng ký dùng. Nhưng thực tế, Microsoft đã thống kê và đòi tiền Chính Phủ của các nước đó.

3. Đa phần các dạng máy laptop sử dụng hệ điều hành Windows thì tiền mua máy giá rất cao.

4. Một thực tế ở khía cạnh “sức lao động” nhân viên Microsoft làm việc nhiều thời gian. Họ đòi hỏi mức lương cao.

5. Sự thống trị thị trường của Windows nhờ vào sự tiện dụng của nó. Trái lại, làm người dùng ít hiểu biết về bản chất của phần mềm và phần cứng.

Ví dụ: + Soạn một tệp Hello.c

+ Phải cài thêm IDE Dev-C/C++

+ Chạy IDE rồi thao tác với tệp Hello.c

Dẫn đến: + Người học hoàn toàn chưa thế nhận ra là ta phải compile.

+ Sau khi compile thì xuất hiện tệp thực thi.

+ Rồi ta chạy tệp thực thi, khi đó chương trình mời thực hiện việc ta cần làm.

6. Sự tiện dụng trong cách dùng Windows nhưng thực ra là do thói quen. Càng phát triển về sau này, Windows sẽ dần bị loại bỏ. Vì khi phổ cập Tin học cho các học sinh và sinh viên mà dùng Windows thì chỉ làm cho các em chay ỳ.

Ví dụ: + Cài đặt phần mềm thì phải vào Trình Duyệt web để tải tệp cài đặt.

+ Tải xong, ta phải chạy tệp cài đặt.

+ Rồi cứ: Next, Next… và OK, OK…

7. “Những thông tin cơ mật đã bị tiết lộ”. Chẳng hạn: Hàm băm theo lý thuyết không thể giải mã ngược được? Vậy tại sao khi người dùng hotmail, họ đã mua tài khoản phát triển app và mật khẩu của họ đã đặt ở mức cao.

Ví dụ: hieutq9@hotmail.com

Mật khẩu là: 127niemtin789

“Tôi đã bị mất tài khoản này! Có thể bị “hack”? Có thể bị lộ mật khẩu? Có thể Microsoft đã vô hiệu hóa tài khoản email của tôi!”

Tại sao phải dùng chuột?

– Ban đầu hệ điều hành chỉ ở giao diện dòng lệnh.

– Từ Dos đến Linux bắt đầu đều là giao diện dòng lệnh.

– Khi phần cứng phát triển mạnh các hệ điều hành nói chung mới được lập trình để có giao diện đồ họa (cửa sổ).

– Từ đây, việc dùng chuột là bắt buộc cho những người mới biết dùng máy tính.

– Về sau, khi phần cứng cho đến phần mềm phát triển các lập trình viên đã giữ tính năng thao tác bằng bàn phím thông qua các phím tắt.

– Bây giờ, dùng chuột hay dùng phím tắt đều được.

Điểm mạnh của Linux trong việc cài đặt ứng dụng

– Chỉ gõ lệnh và nhớ tên ứng dụng

– Tự động kết nối đến kho ứng dụng

– Không cần vào trình duyệt để tải tệp cài đặt

– Câu lệnh dễ nhớ (Ubuntu). Ví dụ:

sudo apt- get install tuxpaint

(Mở Terminal: Ctrl+Alt+T)

– Chỉ một câu lệnh như trên và gõ “y” để đồng ý cài đặt

Cảm nghĩ sau khi đọc xong Truyện Kiều

– Giúp người đọc hiểu nhiều về mặt tâm lý trong đời sống.

– Biết được trong xã hội có người này người nọ, người tốt kẻ xấu.

– Biết rằng “hồng nhan bạc phận” là ở thời xưa, thời phong kiến. Nhưng “di chứng” đến thời nay, hiện tại.

– Kết thúc Truyện: Thúy Kiều và Kim Trọng chỉ là bạn bè. Một Tình Bạn mấy ai hiểu được?!

Cách để thay đổi thói quen

1. Trước hết, bản thân phải quyết định thay đổi.

2. Gieo thói quen tốt: “Mảnh đất có nhiều cỏ dại để cải tạo nó ta nên trồng loại cây khác vào đấy”.

3. Giúp thói quen tốt phát triển: ta dùng thuật Kaizen, thực hiện 1 phút mỗi ngày.

4. Mỗi ngày gieo những suy nghĩ tích cực. (Có thể nói là nguyện trong tâm).

Ví dụ: Để đi bộ 30km thì trước đó ta phải có sự tập luyện. Mỗi ngày tập luyện với đoạn đường ngắn, sau đó tăng dần lên. Nếu không yêu cầu thời gian hoàn thành 30km thì ta chỉ việc đi bộ chậm rãi. (Đi chậm để giữ sức, như vậy mới đi được xa).

Sự thực về thành công của LINUX

1. Giúp tiết kiệm rất nhiều cho người dùng

– Mua máy mới cài LINUX thì giá thành thấp hơn nhiều.

– Máy cũ vẫn sử dụng bình thường (phần cứng).

– Các phiên bản cũ nhiều năm vẫn còn chạy tốt (phần mềm).

2. LINUX có nhiều phiên bản nhỏ gọn và nhẹ

– Puppy Linux dễ dàng cài trên ổ cứng hay USB.

– INX 1.1 chạy Live CD hoặc chạy trên USB ở dạng menu và command promt

3. Virút ít và bảo mật tốt

– Các tệp thực thi phải được phân quyền mới chạy được.

– Mọi tệp tin trong hệ thống đều hiện rõ mã nguồn ở dạng văn bản.

4. Các phiên bản của LINUX rất nhiều, đa dạng

– Giúp cộng đồng dùng máy tính có nhiều lựa chọn theo ý mình.

– Thể hiện sự cộng tác lẫn nhau giữa các lập trình viên trên toàn thế giới (tinh thần đoàn kết).

Sống lại các phiên bản Ubuntu cũ!

Trong bài này, mình làm sống lại bản Ubuntu 10.04

$sudo gedit /etc/apt/sources.list

Thay đổi như sau:

# deb cdrom:[Ubuntu 10.04.4 LTS _Lucid Lynx_ – Release i386 (20120214.2)]/ lucid main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any

## review or updates from the Ubuntu security team.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to

## your rights to use the software. Also, please note that software in

## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu

## security team.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the ‘backports’

## repository.

## N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes

## newer versions of some applications which may provide useful features.

## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review

## or updates from the Ubuntu security team.

## deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical’s

## ‘partner’ repository.

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the

## respective vendors as a service to Ubuntu users.

## deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

## deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

Sau cùng là: (thay đổi xong nhớ lưu lại)

$sudo apt-get update

(Thực chất thay đổi “old-releases” là thay đổi link để cập nhật các gói cài đặt trong Ubuntu. Sau khi thay đổi như vậy, ta sẽ cài đặt được các phần mềm bằng Software Center hoặc bằng Terminal.)

Compile file in Ubuntu (nhanh, gọn, nhẹ)

Cài đặt trình soạn thảo gedit: sudo apt-get install gedit

1) .pas (sudo apt-get install fpc)

$fpc Hello.pas

$./Hello

2) .c (sudo apt-get install build-essential)

$gcc Hello.c -o Hello

$./Hello

.cpp (sudo apt-get install build-essential)

$g++ Hello.cpp -o Hello

$./Hello

3) .java (sudo apt-get install openjdk-6-jdk)

$javac Hello.java

$java Hello

4) .asm (sudo apt-get install as31 nasm)

$nasm -f elf32 Hello.asm //(hoặc elf64)

$ld -s -o Hello Hello.o

$./Hello

A) Hello.pas ($gedit Hello.pas)

program Hello;

uses crt;

begin

write(‘Hello World!’);

readln;

end.

B) Hello.c ($gedit Hello.c)

#include<stdio.h>

int main()

{

printf(“Hello World!”);

return 0;

}

Hello.cpp ($gedit Hello.cpp)

#include<iostream>

int main()

{

std::cout << “Hello World!\n”;

return 0;

}

C) Hello.java ($gedit Hello.java)

import java.util.*;

public class Hello

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.print(“Hello World!”);

}

}

D) Hello.asm ($gedit Hello.asm)

section .text

global _start

_start:

mov edx, len

mov ecx, msg

mov ebx, 1

mov eax, 4

int 0x80

mov eax, 1

int 0x80

section .data

msg db ‘Hello World!’, 0xa

len equ $ – msg

GHI CHÚ NGÔN NGỮ:

.pas –> Pascal, .c và .cpp –> C/C++, .java –> Java, .asm –> Assembly