Đồ họa trong lập trình với Borland Pascal

1. Cấu hình trong Borland Pascal (quan trọng)

* Options – Directories…

+ Unit directories

C:\BP\UNITS;

+ Resource directories

C:\BP\UNITS;

2. Bài thí dụ

Program Chu_Bong;

Uses crt, graph;

Var

s: string;

mh, mot: integer;

Procedure ChuBong(x, y: integer; s: string);

Var

i: integer;

cl: word;

Begin

cl:=getcolor;

setcolor(magenta);

for i:=1 to 9 do

outtextXY(x+i, y+i, s);

setcolor(cl);

outtextXY(x, y, s);

End;

Begin

mh:=detect;

initgraph(mh, mot, ‘C:\BP\BGI’); //quan trọng

if graphresult<>grOK then exit;

setcolor(white);

setbkcolor(blue);

settextstyle(4, 0, 6);

ChuBong(10, 10, ‘Tran Quang Hieu’);

readln;

closegraph;

End.

3. Trên Ubuntu (Ví dụ mẫu của mình, các Bạn tự áp dụng theo)

* Cài dosbox: #sudo apt-get install dosbox

* Khởi chạy dosbox:

Z:\>mount C /media/hieu/STUDY //mount STUDY vào ổ C

Z:\>C: //đổi ổ đĩa Z thành C

C:\>BP\BIN\BP.EXE //khởi chạy Borland Pascal

* Lưu ý: Dùng Turbo Pascal cũng làm tương tự.

Ưu điểm của các ngôn ngữ lập trình

  • Pascal : Giúp dễ tiếp thu thuật toán. Cấu trúc ngôn ngữ dễ hiểu.
  • C/C++ : Giúp dễ lập trình cho hệ thống nhúng. Nhân Linux được viết bằng C.
  • Java : Chạy được đa nền tảng.
  • Assembly: Bảo mật hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

Visual Basic 6 vẫn sống theo thời gian

Nhiều năm trôi qua, nhìn lại ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6 (VB6) vẫn “sống”. Nền công nghệ dot NET ra đời với sự phát triển phong phú và mạnh mẽ, có nhiều tính năng vượt trội. Tuy nhiên, VB6 vẫn tồn tại và có những tính năng không thể bỏ qua. Với VB6, kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản, nhanh chóng. Đến bây giờ, VB6 vẫn được cài đặt trên Windows 7, 8, 8.1 và 10. Vậy chúng ta thấy rằng: Dù có những công nghệ mới ra đời thì những công nghệ cũ vẫn phát triển song song. Nền tảng của VB6 đến bây giờ rất thích hợp cho những người mới bắt đầu học lập trình. Vì nó là ngôn ngữ lập trình trực quan, dễ hiểu, dễ thao tác.

Làm hiện lại Main Menu trong Android Studio

Nếu bạn lỡ tay làm ẩn đi Main Menu trong Android Studio thì sau đây là cách để nó hiện trở lại:

  1. Mở Android Studio lên -> Click đôi phím Shift trên bàn phím.
  2. Trên cửa sổ hiện ra, ta chọn Actions và gõ mainmenu
  3. Ta sẽ nhìn thấy nhãn ” view appearence : Main Menu – OFF” xuất hiện
  4. Click vào và bật lại ON

Tình yêu lập trình

Từng cuộc tình nối tiếp cuộc tình làm trái tim ta chai sạn. Lúc yêu ta cầu mong sao tình yêu như vòng lặp while cứ lặp đi lặp lại mà không có số lần lặp xác định. Thế nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì. Mới đó vòng while nay đã trở thành vòng for, lặp với số lần lặp biết trước rồi thoát khỏi tình yêu.

Khi yêu ta luôn mong chờ phép gán được thành công. Gán tình yêu của anh vào trái tim của em. Thế mà có được đâu vì anh chỉ là một case của em trong lệnh switch case. Hết chọn cái này đến chọn cái khác rồi em break để thoát ra làm tim anh tan nát.

Từ đó, anh đi tìm điều kiện if để thỏa mãn cho tình yêu của mình. Nếu anh yêu em thì em phải yêu anh. Cuối cùng anh cứ if hoài rồi else nhưng thật ngang trái tình yêu không nên có điều kiện. Phải làm sao đây? Phải lập trình như thế nào để trái tim hiểu rằng tình yêu đích thực chỉ có một mà thôi. Thuật toán tình yêu: Cả hai chúng ta là biến x và y. Tình yêu là x=1 và y=1, lúc này tổng x + y = 2. Đây là tất cả điều chúng ta cần. Nhưng đáng sợ hơn và buồn bã khi 2 – 1 thì không còn gì cả. Cuối cùng tình yêu là một cái gì đó như thuật toán lập trình. Hết thỏa điều kiện này đến thỏa điều kiện khác nhưng có lúc hoàn toàn không cần một điều kiện nào cả.

Vậy ta tin lập trình như tìm kiếm một điều gì bí ẩn và mới mẻ. Và tình yêu cũng vậy luôn bí ẩn dù ta có yêu nhiều thế nào đi chăng nữa.