Làm hiện lại Main Menu trong Android Studio

Nếu bạn lỡ tay làm ẩn đi Main Menu trong Android Studio thì sau đây là cách để nó hiện trở lại:

  1. Mở Android Studio lên -> Click đôi phím Shift trên bàn phím.
  2. Trên cửa sổ hiện ra, ta chọn Actions và gõ mainmenu
  3. Ta sẽ nhìn thấy nhãn ” view appearence : Main Menu – OFF” xuất hiện
  4. Click vào và bật lại ON