Sách Hiếu Đọc! Sáng Thứ 5


Buổi 0001 (18/05/2023) - 10 điều khác biệt giữa người theo đuổi ước mơ và người giết chết ước mơ


https://www.youtube.com/embed/iDm5WQCyA8U

Buổi 0002 (25/05/2023) - Sống bản lĩnh để thành công


https://www.youtube.com/embed/uuh6VrHTn2I

Buổi 0003 (01/06/2023) - Tâm bình dị chí tiến thủ


https://www.youtube.com/embed/DEhfcuYKIog

Buổi 0004 (08/06/2023) - 102 khát vọng vươn lên


https://www.youtube.com/embed/IrtYZT2OvoI

Buổi 0005 (15/06/2023) - Luyện trí sáng tạo


https://www.youtube.com/embed/X2Mx8pFohbg

Buổi 0006 (22/06/2023) - Lập trình ngầu hết sảy


https://www.youtube.com/embed/2mCzqyKqMEQ

Buổi 0007 (29/06/2023) - Học sao thành thiên tài


https://www.youtube.com/embed/UaexO2y15Jg

Buổi 0008 (06/07/2023) - Danh ngôn Đông Phương


https://www.youtube.com/embed/4CfjTcCnISw

Buổi 0009 (13/07/2023) - Tình Yêu Và Cuộc Sống


https://www.youtube.com/embed/SOMP9xKx8ug

Buổi 0010 (20/07/2023) - Honda - Sức mạnh của những giấc mơ


https://www.youtube.com/embed/Y2EG8bEZkxQ

Buổi 0011 (27/07/2023) - Bộ não - Công việc âm thầm của chất xám


https://www.youtube.com/embed/bD67jfJzPq4

Buổi 0012 (03/08/2023) - Trí tuệ nhân tạo


https://www.youtube.com/embed/vZBfhMllJ8s

Buổi 0013 (10/08/2023) - Truyện Kiều


https://www.youtube.com/embed/tkiq3d8NX24

Buổi 0014 (17/08/2023) - Trí tuệ của Thiền


https://www.youtube.com/embed/4W9d9i2d_oo

Buổi 0015 (24/08/2023) - Dám thất bại


https://www.youtube.com/embed/BlJ9Xzxk17I?si=BHEi3iw0_ZjvnGfK

Buổi 0016 (31/08/2023) - Ping - Vượt khỏi ao tù


https://www.youtube.com/embed/nx3kbB6Kzic?si=IQvsG4qDlSEEtMHE

Buổi 0017 (07/09/2023) - Sống 24 giờ 1 ngày


https://www.youtube.com/embed/iwQN6jda4QM?si=64cB9mdDn1eVgDHG

Buổi 0018 (14/09/2023) - Con yêu Bố, Bố ơi!


https://www.youtube.com/embed/GREZYgN5dZk?si=WKvNeE_4cLpxlWtg

Buổi 0019 (21/09/2023) - Những Bài học từ người Mẹ


https://www.youtube.com/embed/_jWd-GTPau0?si=UALXx8hmDsGO6-k3

Buổi 0020 (28/09/2023) - 102 lời yêu


https://www.youtube.com/embed/UxWJXzya6S0?si=r6W4HVnzg4Khd9vt

Buổi 0021 (05/10/2023) - Chiến lược sống mỗi ngày dành cho bạn trẻ


https://www.youtube.com/embed/CL8ngyOtzEs?si=spuXQLcyM5DEzrVX

Buổi 0022 (12/10/2023) - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi


https://www.youtube.com/embed/uJv7PptcxE8?si=BNDomUZUx7NTLxWc

Buổi 0023 (19/10/2023) - Nhật ký trong tù


https://www.youtube.com/embed/sfp5R76W_0k?si=N_eSY1bEgRvgYAtz

Buổi 0024 (26/10/2023) - Truyện cười danh nhân


https://www.youtube.com/embed/RkiSYCNze2k?si=FysBYJpL9eojQOKC

Buổi 0025 (02/11/2023) - Thế giới mật mã


https://www.youtube.com/embed/ssA7ewreCZU?si=AFHjpJ93TjtzMgAY

Buổi 0026 (09/11/2023) - Thành ngữ điển cố thông dụng


https://www.youtube.com/embed/Jzul-rAkI2U?si=pq0V2X241qQo7LSy

Buổi 0027 (13/11/2023) - Hãy để mọi chuyện đơn giản


https://www.youtube.com/embed/L-YjyNYwS2c?si=-DnmPOF1PEE7aFBe

Buổi 0028 (22/12/2023) - Cái dũng của thánh nhân


https://www.youtube.com/embed/Ean1-as70ZM?si=-vDNx03eOk_kH71T

Buổi 0029 (28/12/2023) - Tam Tự Kinh


https://www.youtube.com/embed/oZJSZtPJ8cE?si=y9-_QYjaq40wAARr

Buổi 0030 (04/01/2024) - Kho tàng danh ngôn thế giới TRI THỨC HIỂU BIẾT


https://www.youtube.com/embed/hghvVILA6jE?si=-za7OT0fgYsKE4wN

Buổi 0031 (11/01/2024) - Thời gian


https://youtu.be/CPIzq4AHosU?si=wWGmsEBX-uO6lVb1

Buổi 0032 (18/01/2024) - Quyết tâm là mẹ thành công


https://youtu.be/KwEJJ3gk7A0

Buổi 0033 (25/01/2024) - Tư duy tích cực


https://youtu.be/riD2QzEV8fo

Buổi 0034 (01/02/2024) - Lòng tự tin


https://youtu.be/E9_h8_y_CxA

Buổi 0035 (08/02/2024) - Bí quyết của thành công


https://youtu.be/WwGF_tcFGtc

Buổi 0036 (15/02/2024) - Thay thái độ đổi cuộc đời


https://youtu.be/k41H50WZb7c

Buổi 0037 (22/02/2024) - Trí tuệ của sự thành công


https://youtu.be/vOSzbXaLO-E

Buổi 0038 (29/02/2024) - Biến ước mơ thành hiện thực


https://youtu.be/ItmKem-1VgU

Buổi 0039 (07/03/2024) - Who? Steve Jobs


https://youtu.be/F2cMr-MzOLA

Buổi 0040 (14/03/2024) - Larry Page & Sergey Brin GOOGLE


https://youtu.be/iZ_1nXbbbpc

Buổi 0041 (21/03/2024) - Danh nhân thế giới EINSTEIN


https://youtu.be/XI-dKVY0NaM

Buổi 0042 (28/03/2024) - Bí quyết học nhanh nhớ lâu


https://youtu.be/k8gQxZYz03k

Buổi 0043 (04/04/2024) - Người trí tuệ


https://youtu.be/cxwhgRwMtKg

Buổi 0044 (11/04/2024) - 234 lời thú vị nhất về cuộc sống


https://youtu.be/BBTWZokiphc

Buổi 0045 (17/04/2024) - Bản đồ thành công


https://youtu.be/EPfIFSAvfCo

Buổi 0046 (25/04/2024) - Nhân cách trước đã

https://webhieu.com.vn/HocCungHieu.html

https://www.youtube.com/@hieuvuive1975

https://www.youtube.com/@antinhhieu2017

https://webhieu.com.vn/tho3chu.html
(... đang trong thời gian chờ hoàn thành!
Mong các Bạn ghé thăm lần sau!)