Học Cùng Hiếu! Sáng Chủ Nhật


NĂM ĐẦU TIÊN (53 buổi)

NĂM THỨ 2


Buổi 0054 (24/03/2024) - Tìm hiểu, cài đặt, sử dụng Ubuntu


https://youtu.be/HQ2j-i9KPcg

Buổi 0055 (31/03/2024) - Tìm hiểu, cài đặt, sử dụng Fedora


https://youtu.be/X8qUUsyFU_4

Buổi 0056 (07/04/2024) - Tìm hiểu, cài đặt, sử dụng Puppy Linux


https://youtu.be/ZqIWDZnH15E

Buổi 0057 (14/04/2024) - Tìm hiểu, cài đặt, sử dụng TinyCore


https://youtu.be/BeJJokP_HWY

Buổi 0058 (21/04/2024) - Tìm hiểu, cài đặt, sử dụng CentOS


https://youtu.be/Q9vvoFDWDcs

* Lời cuối cùng: "Việc lớn nhất trong Đời là lựa chọn cho Mình một Nghề nghiệp." --Pascal--https://webhieu.com.vn/SachHieuDoc.html

https://www.youtube.com/@hieuvuive1975

https://www.youtube.com/@antinhhieu2017

https://webhieu.com.vn/tho3chu.html
(... đang trong thời gian chờ hoàn thành!
Mong các Bạn ghé thăm lần sau!)