Cảm nghĩ khi đọc xong “Lập trình và cuộc sống”

Đôi khi trông đợi vào một cái gì đó. Nó sẽ khiến chúng ta luôn muốn đạt được. Và rồi! Thời gian trôi qua! Nhỏ thì lớn dần lên. Lớn thì dần già đi. Nhìn xuyên suốt mười năm hay hai mươi năm. Thời gian quá dài!

Việc học lập trình cũng giống đời sống. Lập trình tốt thì cho ra sản phẩm tốt. Đời sống tích cực thì gia đình êm ấm.

Qua việc lập trình, công việc để kiếm tiền hay để có một cuộc sống ý nghĩa? Rất là khó nói!

Nói tóm lại, việc cân bằng giữa “nhiều thứ” thì quan trọng hơn.