Ưu điểm của các ngôn ngữ lập trình

  • Pascal : Giúp dễ tiếp thu thuật toán. Cấu trúc ngôn ngữ dễ hiểu.
  • C/C++ : Giúp dễ lập trình cho hệ thống nhúng. Nhân Linux được viết bằng C.
  • Java : Chạy được đa nền tảng.
  • Assembly: Bảo mật hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *