Một số điểm Windows “chơi xấu” Linux!

– Khi cài song song hai hệ điều hành trên.

– Cài Windows trước.

– Cài Linux sau.

– Sau một thời gian dùng hai hệ điều hành trên.

– Khi dùng Linux, sau đó chuyển sang Windows .

– Từ chỗ này, do “sự ảo hóa”, Windows có cơ chế khóa các phân vùng.

– Chuyển lại Linux, người dùng bị khóa các thư mục gốc đã mount (không thể tạo thư mục và tệp tin).

– “Khóa” ở đây chỉ là làm khó cho người dùng Linux trong quá trình thao tác.

– Trải qua vấn đề như vậy nên tôi đã cài Linux độc lập (không cài song song với Win). Và vấn đề của tôi đã được giải quyết.