Thuyết tiến hóa thông tin của não bộ

(Thứ ba, ngày 02 tháng 11 năm 2010)

4 quan sát:

 1. Số lượng thông tin trong não ngày càng tăng.
 2. Những thông tin được tiếp nhận duy trì tương đối hằng định.
 3. Có sự khác nhau giữa các loại thông tin trong não bộ.
 4. Sự khác nhau giữa các nhóm tin được lưu giữ và “di truyền”.

2 suy luận rút ra từ 4 quan sát:

 1. Có một sự tương tác hay “đấu tranh sinh tồn” diễn ra trong não bộ (giữa các thông tin).
 2. Sự “sống sót” của thông tin tương thích nhất xuất hiện do “chọn lọc tự nhiên” của não bộ.

1 kết luận:

Tiến đến khả năng con người sẽ biết trước được sự việc sẽ xảy ra.

Thuyết tiến hóa Darwin

Sau 5 năm nghiên cứu trên con tàu Beagle, Darwin đưa ra thuyết tiến hóa trong tác phẩm “Về nguồn gốc các loài bằng chọn lọc tự nhiên” năm 1859. Học thuyết Darwin dựa trên bốn quan sát và hai suy luận.

Bốn quan sát là:

 1. Một số lớn cá thể được sinh ra.
 2. Số cá thể trong một quần thể được duy trì tương đối hằng định.
 3. Có sự khác nhau giữa các cá thể cùng một loài
 4. Sự khác nhau trong loài có thể được di truyền

Từ bốn quan sát đó, Darwin rút ra hai suy luận:

 1. Có một cuộc đấu tranh sinh tồn trường diễn trong thế giới sống.
 2. Sự sống sót của cá thể thích nghi nhất xuất hiện do chọn lọc tự nhiên.

Tin hay công nghệ mới được tiết lộ

“Nếu biết được khoảng cách của 3 vệ tinh đến 1 điểm trên mặt đất thì ta xác định được vị trí của điểm đó.”

(Thông tin này mình khám phá qua kho dữ liệu của Kim Cương – Viettel)